O eBricu

Najzanesljivejši vir informacij za razvoj občine v praksi so njeni občani.
Veliko informacij s terena Občina Brda gotovo že pridobi preko krajevne in vaških skupnosti, ki so podaljšana roka občine, sedaj pa je nastopil čas, da to nadgradimo, prilagodimo digitalni dobi in vsem občankam in občanom damo na voljo še dostopnejšo pot komunikacije z občino.

eBric je torej inovativna spletna aplikacija, ki vam ponuja dodatno možnost sodelovanja z občino in soustvarjanja še boljše Občine Brda.
Servis za občane eBric ne deluje le kot samostojna spletna stran, temveč je tudi popolnoma funkcionalna spletna aplikacija. To pomeni, da lahko do platforme dostopate preko spletnega brskalnika na svojem računalniku ali si jo shranite na namizje v mobilni napravi.

V aplikaciji so na voljo trije obrazci: za vprašanja, ki jih želite postaviti občini, za predloge, ki nam ji želite sporočiti in za pohvale, ki nam jih želite pokloniti. Pri vseh treh opcijah lahko na zemljevidu označite lokacijo, na katero se nanaša sporočilo, priložite pa lahko tudi slikovno gradivo. In kar je najpomembnejše: sledili boste poti obravnave in reševanja javljene zadeve.

Tako je torej eBric pot, preko katere lahko sporočate, kar menite, da je pomembno za izboljšanje življenja v naši občini.


Kako deluje?
Ste zaznali težavo na javni razsvetljavi, cestah? Morda opazili divje odlagališče ali pa neurejene eko otoke? Ugotovili okvare ali napake na občinski infrastrukturi? Porodila se vam je zamisel o izboljšanju infrastrukture v domačem kraju ali pa imate enostavno vprašanje za občinske službe oziroma pohvalo, da je bila določena zadeva, investicija, dogodek ipd. dobro opravljena?

Takšne in drugačne zadeve lahko občini enostavno javite s klikom na eBric!
Med danimi sedmimi področji izberete eno, vnesete svoje kontaktne podatke, podate kratek opis predloga in s klikom na zemljevid označite lokacijo, kjer se nahaja dotična težava oziroma na katero se nanaša predlog. Na voljo je tudi možnost, da naložite fotografijo.

Javljeni vam bodo posamezni trenutki obravnave, od seznanitve, reševanja do zaključka.

V kolikor se predlog ne bo nanašal na storitve, ki jih lahko opravijo občinske službe, vas bomo napotili na za to pristojne službe.

Nenazadnje, predlogi, vprašanja in pohvale bodo (seveda brez vaših kontaktnih podatkov) zabeleženi in pregledno objavljeni v aplikaciji, kar pomeni, da bodo tudi preostali občani lahko sledili, katere zadeve so že v reševanju in v kateri fazi reševanja so.


Kateri so cilji storitve za občane eBric?
Aplikacija je primarno namenjena boljšemu in učinkovitejšemu dostopu do občinskih storitev, z njo pa enakovredno dajemo glas vsem segmentom občanov.
Aplikacija je enostavna in tako uporabna za vse starosti.
Prilagojena je mobilni uporabi, kar pomeni, da jo imate vedno pri sebi na vašem pametnem telefonu. Z direktno komunikacijo se torej posledično znatno zmanjša odzivni čas, saj prijavitelji lahko občinske službe napotijo na točno lokacijo pobude oziroma zaznane težave, kar pomeni krajše postopke in prihranek časa.